Robert Hannevig

IT Entusiast med 20år erfaring fra bransjen

Layer One hjelper deg og din bedrift med sikre og effektive IT løsninger. Ved å levere standardiserte oppsett på Microsoft 365 og Azure porteføljen.

Om dere har ekstra arbeidstrykk og ekstra personell i lengre prosjekter, har behov for fast innleie, fast oppmøte på faste tider eller er en smb bedrift som vil outsource all IT så kan dere være trygg på at med Layer One er bedriften sikret og at dere har siste teknologi tilgjengelig - på den måten får dere et konkurransefortrinn.

Skal du gå til en større anskaffelse av IT løsning, og trenger en upartisk rådgiver? Jeg har erfaring fra mange prosjekter opp igjennom tidene, og vi kan gjerne snakkes - så vi er sikre på at løsningen du får er det du trenger, ikke mer og ikke mindre.

Den dyreste IT løsningen er den som er feil for deg og din bedrift!

Eksempler på arbeid som er utført


Arbeid for regionalt selskap
Selskap med hovedkontor i Oslo hadde behov for bistand i Stavanger/Sandnes regionen til oppkobling, montering, patching av fiber m.m av HPE Aruba svitsjer

SMB Løsning
Selskap i regionen som driver med investortjenester ønsket en enkel it løsning for e-post, sikker lagring av filer og backup. Her ble det levert Microsoft 365 med endepunt beskyttelse og backup av Teams/e-post til en uavhengig sky leverandør. Kunden har en fast månedspris, og fast timepris når de trenger support, oppsett av nytt utstyr. Dette gir dem forutsigbarhet. Layer One bistår også med nettverk/trådløst på kontor, innkjøp av utstyr.

Nettverk / Infrastruktur
Design, implementering/levering, konfigurering og oppsett av nettverk til vindparker. Layer One har deltatt i flere prosjekter og er med som en oversetter mellom styringssystemer av kraft/energi til IT, nettverk, sikkerhet og redundans. Både på klassifiserte og uklassifiserte anlegg.

SMB Løsning
Ett mellomstort selskap med 20 brukere på IT hadde behov for en remote desktop løsning, samt server for ERP og økonomisystem. Dette ble satt opp i Azure, med vmer, azure ad ds og Azure Virtual Desktop. Kunden låste prisen for 3år og fikk dermed en kostnadseffektiv løsning som også er framtidsrettet.

Fast innleie over begrenset periode
Selskap som hadde utfordringer med lav bemanning og sykefravær. Layer One hadde fast oppmøte 3 dager i uken over en lengre periode der jeg bisto med 3. Linje support og endrings implementering samt rådgivning på anskaffelser. Løsningen var skalert for 3000+ brukere bygget på Vmware, HPE, Cisco, Microsoft, M365 og Azure.


Fortsatt i tvil? Ta kontakt - hos meg får du en oppriktig tilbakemelding - er ikke jobben for meg så tar jeg den ikke på meg heller!